Alise Ronka (1929-2006)

  • Goda pilsonis (10)
Vārds Alise
Uzvārds Ronka
Citas vārda, uzvārda formas Dzimusi Krūmiņa
Nozare Valodniecība
Nodarbošanās Filoloģe
Saistība ar novadu Dzimusi Kursīšu pagasta "Stārķos". Beigusi Kursīšu pamatskolu un Saldus vidusskolu. Vākusi izlokšņu leksikas materiālus Kursīšu izloksnē (20.gs. 70.-80.gadi), piedalījusies Latviešu literārās valodas vārdnīcas sējumu tehniskajā sagatavošanā, vākusi dialektoloģijas materiālus. Uzrakstījusi vairāk nekā 25 000 kartotēkas vienību Kursīšu izloksnē
Vietvārds Saldus novads, Kursīši, Saldus
Dzimšanas dati 08.05.1929.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Kursīši, "Stārķi"
Miršanas dati 16.04.2006.
Miršanas vieta
Apbedīšanas vieta
Avoti Alise Ronka // Ancītis, Valdemārs. Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos : grāmata par Saldus novada kultūras vēsturi / Valdemārs Ancītis, māksliniece Aina Karlsone. - Saldus : Saldus pilsētas dome, 1996. - 143.lpp. - 3.daļa.
Ancītis, Valdemārs. "Kurzemītes" kalendārs 1999.gada maijam : [kultūras un sabiedrības darbinieku atceres dienas] / Valdemārs Ancītis // Saldus Zeme. - (Ielikums "Kurzemīte", Nr.4 (141). - Nr.52 (5605) (1999, 30.aprīlis), 5.lpp.
Smagare, L. Valodas dzīvie avoti : [par apvidvārdu vākšanu Kursīšos (Saldus rajons) un Latvijā] / L.Smagare // Dzimtenes Balss. - Nr.2 (1981, 1./7.janvāris), 6.lpp.