Maiga Rolava (1948)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: M. Rolavas personīgais arhīvs

Vārds Maiga
Uzvārds Rolava
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Pedagoģija. Māksla
Nodarbošanās Skolotāja, māksliniece
Saistība ar novadu Dzīvo Zirņos. 1971. gadā Maiga Rolava sāka strādāt Zirņu pamatskolā, bijusi vizuālās mākslas un vācu valodas skolotāja. No 1973. gada Zirņu pamatskolā bijusi direktora vietniece mācību daļā. Strādājusi Striķu pamatskolā. Bijusi Saldus rajona vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Lasīt vairāk:
Personiskā informācija
Izglītība:
-Kazdangas pamatskola,
-Aizputes vidusskola,
-Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts.
Darba pieredze:
-Zirņu pamatskola (no 1971. gada),
-Striķu pamatskola,
-Nīkrāces pamatskola,
-Saldus vakara vidusskola.
Vietvārds Saldus novads, Saldus, Striķi, Zirņi
Dzimšanas dati 28.11.1948.
Dzimšanas vieta Vaiņode
Avoti Maigas Rolavas personiskā informācija.
Par krāsas un skaņas sintēzi pedagoģiskajā praksē // Druvaskalne-Urdze, Aija. Krāsas un skaņas sintēze kā metode. - Rīga : RaKa, 2004, 67.-89. lpp.
Vilmane, Ieva. Rozentāliešu vasaras kolāža // Saldus Zeme. - Nr. 134 (8342) (2017, 17., 18. novembris), 4. lpp.