Oskars Kalpaks (1882-1919)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: enciklopedija.lv/

Vārds Oskars
Uzvārds Kalpaks
Citas vārda, uzvārda formas Cita uzvārda forma - Kolpaks
Nozare Vēsture. Kara lietas
Nodarbošanās Pulkvedis, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris
Saistība ar novadu O.Kalpaka bataljona sākotnējais uzdevums bija ieņemt apdzīvotas vietas gar Skrundas-Saldus ceļu, taču pie Zirņu pagasta "Airītēm" izcēlās apšaude, kur bojā gāja bataljona komandieris O.Kalpaks. "Airītēs" pulkveža bojāejas vietā tika atklāts piemineklis (1922), ierīkots Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes" (1936). Padomju varas gados piemineklis tika iznīcināts, taču 1989.gada 11.novembrī tas tika atklāts no jauna. Saldū atrodas O.Kalpaka laukums
Vietvārds Saldus novads, Saldus, Zirņi
Dzimšanas dati 06.01.1882.
Dzimšanas vieta Cēsu apriņķis, Meirānu pagasts (tagad Madonas novads, Ošupes pagasts), "Liepsalas"
Miršanas dati 06.03.1919.
Miršanas vieta Saldus novads, Zirņu pagasts, "Airītes"
Apbedīšanas vieta Liepāja, Ziemeļu kapi. Pārapbedīts - Madonas apriņķis, Meirānu pagasts (tagad Madonas novads, Ošupes pagasts), Visagala kapi
Avoti Latvijas enciklopēdija : [piecos sējumos] / projekta vad. Irina Tastevena. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005. - 799 lpp. - 3.sēj. I - Latv.
Mugurēvičs, Ēvalds. Oskars Kalpaks : Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un kauju ceļš / Ēvalds Mugurēvičs, atbildīgā redaktore Ieva Austere, mākslinieks Arnis Rožkalns. - 2., papild. un pārstr. izd. - Rīga : Jumava, 2007. - 138, [1] lpp.
Pulkvedis Oskars Kalpaks : veltījums Latvijas simtgadei / sastādītājs Kārlis Dambītis, mākslinieks Gunārs Vīķelis, atbildīgā redaktore Liene Soboļeva, literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, 2018. - 232 lpp.